De Bewindroos

Denk er goed over na!

Dat zeg ik vaak tegen de mensen die ik tegenkom tijdens mijn werk.

Of het nu gaat om:

  • een verandering in een organisatie,
  • een verandering in een proces of
  • over een beslissing die de bewindvoerder namens zijn cliënt moet nemen.

Ook sparren over beslissingen die genomen moeten worden is nadenken.

In de afgelopen 30 jaar heb ik zelf heel veel nagedacht, gespard en beslissingen genomen. En zo heb ik mij zelf ontwikkeld tot een generalist met een aantal specialisaties binnen het werkveld van bewindvoering.

Babette van Rij

06 – 458 423 03

Professionele betrokkenheid

Professionele betrokkenheid houdt in dat een bewindvoerder de balans vindt in het werk dat er van hem verwacht wordt, het werk dat hij moet doen en zijn betrokkenheid bij zijn cliënten. Het gaat dus om de driehoek verwachtingen, taken en betrokkenheid.

Mijn specialisatie

Bewindvoerders begeleiden bij het ontwikkelen van hun professionele betrokkenheid, dat is één van mijn specialisaties. Ik zorg ervoor dat die driehoek van verwachtingen, taken en betrokkenheid voor de bewindvoerder gelijkbenig wordt en blijft.

groei voor iedereen!

Ooit ben ik opgeleid en gaan werken als radiodiagnostisch laborant. Ik kwam er al snel achter dat ik vooral het overdragen van kennis en vaardigheden erg leuk vind om te doen. Ik heb toen de overstap gemaakt naar het onderwijs voor radiodiagnostiek. Ik heb toen ervaren dat leren en werken in de praktijk voor veel mensen een goede combinatie is om kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen.

Na veel geleerd te hebben over onderwijs en hoe dit geregeld is in Nederland heb ik de overstap gemaakt naar bedrijfsvoering en management. Hierdoor ben ik in 2014 als manager en bewindvoerder aan de slag gegaan bij een bewindvoerdersorganisatie.

Vooral hier heb ik gezien hoe belangrijk het is dat medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen, inhoudelijk en persoonlijk. Ik maak mij er altijd hard voor dat iedereen kansen krijgt om te groeien.

Marjan Oudshoorn

 06 – 513 215 40

Belang cliënt staat centraal

Voor mij moet de cliënt centraal staan bij alles wat een bewindvoerder beslist voor zijn cliënten. Hij moet weten voor wie hij het doet en waarom.

Mijn specialisatie

Mijn specialisatie binnen het beschermingsbewind is het omgaan met mensen in de gehandicaptenzorg en hun specifieke problematiek. De WLZ, de WMO, het PGB en ook nalatenschappen hebben voor mij geen geheimen. Ik zorg ervoor dat ook voor de bewindvoerder deze zaken geen geheimen meer hebben.

Merel Morre voor DE BEWINDROOS

wie met open blik

handelt

met oog voor de ander

in de roos

vanuit de kern

waar je verbreedt en verdiept

wie kennis in praktijk

brengt

kwaliteit tot leven

in de roos

bewind in de rug

waar je ervaart en overziet