De Bewindroos

Expertise op maat

Expertise

Veranderen, uitbreiden of verkleinen? Dit zijn allemaal trajecten waarbij speciale expertise nodig is. Expertise die wij in huis hebben.

Perspectief

Een frisse blik, een ander perspectief of net een beetje extra power. Soms is dat nodig om de route te verleggen of te verlengen.

Partners

Met elkaar werken aan een traject op basis van gelijkwaardige uitwisseling van ideeën.

Kwaliteit

Kwaliteit betekent voor ons dat alle partijen in het traject voordeel hebben van wat wij hieraan bijdragen.

Trajectmanager

In het landschap van bewindvoering lopen veel trajecten. Soms netjes naast elkaar, soms kris kras door elkaar heen. In het laatste geval kan het prettig zijn om een trajectmanager tijdelijk binnen te laten lopen op jullie station. Zodat deze met een frisse blik mee kan kijken naar en praten over de kluwen van sporen.

Onze expertise ligt op veel terreinen:

  • starten bewindvoerderskantoor;
  • uitbouwen bewindvoerdersorganisatie;
  • beoordeling en behandeling complexe casuïstiek;
  • ontwikkeling en implementatie nieuwe dienstverlening;
  • dossierkwaliteit;
  • procesmanagement;
  • effectief werken; en
  • nog veel meer.

Speelt er bij jullie iets dat hier niet tussen staat? Neem dan gerust contact met ons op om jullie kwestie aan ons voor te leggen. Wij beoordelen dan of wij jullie kunnen begeleiden en ondersteunen in die kwestie.

Voor dit werk brengen wij het uurtarief van de bewindvoerder, zoals dat is vastgesteld door het Ministerie van Rechtsbescherming, in rekening.

We bieden meer
Wij ondersteunen organisaties en individuele professionals ook bij het verleggen of verlengen van hun route.
begeleidt individuele bewindvoerders ontwikkeling professional

Individuele begeleiding

Zijn er vraagstukken in de organisatie die een blik of advies van een buitenstaander kunnen gebruiken?

bewindvoerder begeleiding professionals ontwikkeling

Begeleidingstraject Bewindvoerder

Een 2-jarig traject waarbij wij de starter begeleiden in zijn dagelijkse praktijk én ieder kwartaal de verschillende onderdelen van het beroep uitdiepen.

Wat anderen zeggen

“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client Name
“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client Name
“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client Name