De Bewindroos

Onze algemene voorwaarden zijn een vast onderdeel van onze overeenkomsten en zijn geldig vanaf 1 februari 2024.

Deze algemene voorwaarden gelden totdat er wijzigingen of aanvullingen zijn gedaan.

In de voorwaarden staat onder andere:

  • Welke werkzaamheden de stichting DE BEWINDROOS® uitvoert.
  • Wat de opdrachtgever van DE BEWINDROOS® mag verwachten.

Deze algemene voorwaarden zijn voor iedereen hetzelfde. Er kunnen individuele afspraken gemaakt worden met een opdrachtgever. Deze afspraken worden dan vastgelegd in de overeenkomst met die opdrachtgever.

Het is belangrijk om deze algemene voorwaarden, die één geheel vormen met de overeenkomst, goed door te lezen en vragen te stellen als er iets niet duidelijk is.

Is de opdrachtgever akkoord met de overeenkomst en de algemene voorwaarden? Dan kan hij de overeenkomst tekenen.

Overeenkomst

De overeenkomst is geldig vanaf het moment dat de opdrachtgever en de opdrachtnemer (DE BEWINDROOS®) een handtekening hebben gezet onder de overeenkomst. DE BEWINDROOS® en de opdrachtgever krijgen allebei een getekende overeenkomst.

Het is belangrijk om te weten dat DE BEWINDROOS® de algemene voorwaarden altijd kan wijzigen. De opdrachtgever wordt uiterlijk vier weken van tevoren op de hoogte gebracht van wijzigingen. De opdrachtgever kan binnen 14 dagen bezwaar maken tegen de wijzigingen. Bij geen bezwaar gaat DE BEWINDROOS® er van uit dat opdrachtgever akkoord gaat met de wijzigingen.

Het Nederlands recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden.