De Bewindroos

norm bewindvoerders begeleiden professionals

Goede kwaliteit

We vinden het allemaal belangrijk om mensen met financiële zorgen kwalitatief goede dienstverlening te bieden. Maar wat is dan kwalitatief goed en waar begint dat?

Dienstregeling

En al is de NS misschien niet helemaal het goede voorbeeld, ik neem jullie toch even mee in de dienstregeling van de financieel zorgverlener. De dienstregeling waarvan jij vindt dat je daardoor kwaliteit kan leveren.

Misschien denk je dat kwaliteit begint bij het opstellen van een dienstregeling maar dan heb ik de vraag: wie stelt die dienstregeling eigenlijk op? En waar komt die persoon vandaan. Wat is zijn (haar/diens) achtergrond, opleiding en ervaring? En wat is zijn definitie van kwaliteit? En past die definitie bij het werk wat wij doen? Kortom, kwaliteit is subjectief en lastig te meten. Zeker in onze branche omdat een cliënt jouw geboden kwaliteit wel eens heel anders kan ervaren. Het feit dat jij al jouw taken hebt afgevinkt heeft geen betekenis voor jouw cliënt als de communicatie tussen jullie niet lekker loopt. Want dat is zichtbaar, hoorbaar en tastbaar voor je cliënt en die afgevinkte taken niet.

Uitgangspunten

Ik denk dat het in ons werk belangrijk is dat we bepaalde uitgangspunten hanteren. Vanuit deze uitgangspunten kan dan een bepaalde waarde aan ons werk toegedicht worden.

1.      Cliënten zijn mensen met een kwetsbaarheid.

2.      Cliënten zijn en blijven op hun eigen manier autonoom.

3.      Financieel zorgverleners zijn ook mensen.

4.      Wij kennen onze cliënten en hun dossiers.

5.      Wij horen en zien onze cliënten.

6.      Wij zorgen goed voor onszelf, o.a. door grenzen aan te geven.

7.      Wij kennen altijd alle nieuwe ontwikkelingen die in het belang van onze cliënten zijn.

8.      Wij vinden het belangrijk dat cliënten zelf een stip op hun horizon zetten.

9.      Wij doen ons werk op tijd.

10.  Wij vinden ons werk leuk!

Voor bewindvoerders komt daar nog bij dat het financieel belang van cliënten altijd voorop staat. Voor mij het belangrijkste uitgangspunt!

Stations

Deze 11 stations vormen wat mij betreft de kwaliteitsdienstregeling voor financieel zorgverleners. Je ziet dat maar 1 station echt gemeten kan worden. Voor de andere 10 stations is het belangrijk dat er bewustwording wordt gecreëerd dat die uitgangspunten de basis zijn van ons werk. En dat als de basis goed is, de rest “vanzelf” volgt.