Nieuws

Uitstroomregeling zorgverzekering

Uitstroomregeling maakt oplossen zorgverzekeringsschuld makkelijker

Zo komt jouw cliënt zo snel mogelijk van de hoge CAK-premie af.

Je cliënt betaalde zijn zorgverzekeringspremie niet en zit nu opgescheept met de duurdere bestuursrechtelijke premie-inning via het CAK. Hoe zorg je ervoor dat hij zo snel mogelijk weer gewoon premie kan betalen aan zijn verzekeraar? Daarvoor is er de Uitstroomregeling. Lees hier hoe dat werkt.

Lees verder

Bron: NVVK