Privacyverklaring

Privacyverklaring van DE BEWINDROOS®

 

DE BEWINDROOS® vindt het belangrijk u te laten weten zorgvuldig om te gaan met uw persoons- en studiegegevens. Wij verwerken deze gegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij hebben deze gegevens nodig om u goed van dienst te kunnen zijn.

Opslag persoonsgegevens

DE BEWINDROOS® verwerkt alleen de persoonsgegevens die door u zelf worden verstrekt. Als u gebruik maakt van het contactformulier verwerken wij alleen uw naam en e-mailadres.

Als u gaat deelnemen of heeft deelgenomen aan onze scholing verwerken wij meer gegevens.

  • Naam bedrijf
  • Adres bedrijf
  • E-mailadres bedrijf
  • Telefoonnummer bedrijf
  • Voor- en achternaam verantwoordelijk functionaris bedrijf
  • Voor- en achternaam deelnemer
  • E-mailadres deelnemer
  • Geboortedatum deelnemer
  • Soort scholing waaraan wordt/werd deelgenomen

Deze gegevens worden door ons opgeslagen voor het creëren van de persoonlijke online omgeving, het opmaken van facturen, om telefonisch en/of per e-mail contact op te kunnen nemen, certificaten van deelname te verstrekken en een overzicht te maken van alle gevolgde scholing.

Beveiliging en bewaartermijn

DE BEWINDROOS® beschermt uw gegevens tegen misbruik en toegang door derden via technieken die op dit moment beschikbaar zijn daarvoor. Wij bewaren de gegevens zo lang als dit wettelijk verplicht is.

Wij zullen uw gegevens nooit aan derden verstrekken tenzij het een wettelijke verplichting aan de overheid betreft.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar: scholing@debewindroos.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij nemen uw verzoek zo snel mogelijk in behandeling.

Hou er rekening mee, dat het soms wettelijk (nog) niet is toegestaan uw gegevens te verwijderen. Wij zullen u daarover dan informeren en ook wanneer DE BEWINDROOS® uw gegevens wel kan verwijderen.