Aanbod

Ontwikkeling van de bewindvoerder

Bewindvoerders krijgen veel op zich af. Wet- en regelgeving, het toepassen daarvan, organisaties die iets willen, cliënten die iets willen en hun gedrag om dat voor elkaar te krijgen.

Het is daarom belangrijk dat een bewindvoerder weet of wil ontdekken wie hij is en waar hij voor staat. Zodra hij dat weet, kan hij gaan uitzoeken of hem dat helpt bij of juist belemmert in zijn werk. Belemmert het hem? Dan kan hij onderzoeken of en hoe hij dat kan ombuigen zodat het hem helpt.

DE BEWINDROOS® helpt daarbij met individuele trajecten die wij Training-op-maat noemen. Startende bewindvoerders begeleiden wij bij het ontdekken van wie zij zijn en waar zij voor staan. Bewindvoerders die dat al weten begeleiden wij bij het onderzoek of en hoe zij dit kunnen gebruiken in hun werk.

De dagelijkse praktijk van de bewindvoerder is de basis van de Training-op-maat. Voor de vragen die de bewindvoerder van daaruit heeft, gaan wij samen op zoek naar antwoorden. Antwoorden waarbij de ontwikkeling van de bewindvoerder en het belang van zijn cliënten centraal staat.